Mária forrás és legendája

A pálos rend története egy érdekes legendát őriz, amely egy kolostorhoz közeli forrásról szól, amely jelenleg Kaposszerdahely, Petőfi S. u. végén az ún. „halas” település részen található. A legenda szerint egy szerzetes, aki áhítatosságát ennél a forrásnál szokta végezni, körtefából egy Mária-szobrot faragott, és azt egy öreg faodvában helyezte el, mely előtt a forrás fakadt. Háborús idők jöttek, és a szerzetes más vidékre költözött. Ez időben a környék rettegett rémének, egy hírhedt rablónak a felesége Isten különös csapásaként két szörnyszülöttnek adott életet. A borzalmas csapás hatása alatt a haramia gondolkodóba esett, és mélységesen megbánta eddigi cselekedeteit. Egyszer mély álmában megjelent neki Szűz Mária, aki arra biztatta, hogy gonosztettek helyett a forrás vizében mossa meg szörnyűséges ivadékait. Amikor ezt megtette, és jó útra tért, a két fiúgyermek szép emberi külsőt nyert. A volt rabló a forrás vizében megpillantotta a Szűzanya tükörképét, vagyis az odvas fába rejtett Mária-szobrot, amit csodának vélt. Ekkor a megtért ember kápolnát építtetett, melynek oltárán helyezték el a talált szobrot. Ezért is nevezték el a szerdahelyi kolostor kápolnáját Szűz Máriáról.