Natúrpark

Rólunk - röviden a Natúrparkról

Az egyesület adatai

Szervezet nyilvántartási száma: 14-02-0004527
Megnevezés: Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület
Rövidített név: Zselici Natúrpark Egyesület
Székhely ország: Magyarország
Szervezet székhelye: 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.
Szervezet típusa: Egyesület
Országos azonosító 1500/60042/2019/2300044029270
Eljáró bíróság neve Kaposvári Törvényszék
Ügyszám 1500/Pk.60042/2019

Röviden az egyesületről

A Zselici Ezüsthárs Natúrpark a Dunán- túli-dombság nagytájon, azon belül az Észak-Zselic és a Dél-Külső-Somogy kistájon helyezkedik el. A terület teljes egészében Somogy megyén belül a Kaposvári járáshoz tartozik. 14 település közigazgatási határát érinti, ezek név szerint: Kaposmérő, Kaposújlak, Bárdudvarnok, Zselickisfalud, Szenna, Patca, Kaposszerdahely, Bőszénfa, Hajmás, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselicszentpál, Kaposgyarmat és Gálosfa. A natúrpark területe összesen: 26.503 hektár (265,03 km2), ez több mint a kétszerese a jogszabályban előírt (10.000 ha) minimális nagyságú natúrparki területnek. A területet tájképét a dombsági erdők uralják, ahol főként erdőgazdálkodással foglalkoznak, mezőgazdasági termelés inkább csak Dél-Külső-Somogy kistájegységre jellemző. A natúrpark területén halmozottan fordulnak elő mind a természeti, mind az építészeti értékek.

A területhasználatot tekintve a natúr parki térségen belül élesen elválik egymástól a Kapos- völgy és az attól északra lévő dél-külső-somogyi hullámos dombsági térszín, illetve a folyó völgyétől délre fekvő élénk domborzatú zselici táj. A Kapostól északra eső dél- külső-somogyi területek jó termékenységű talajait intenzív szántóföldi gazdálkodással hasznosítják. A Kapostól délre fekvő élénk domborzatú, erdő fedte dombságon az erdőgazdálkodás szerepe a domináns. Az e térségben fekvő települések közigazgatási területén az erdők területi aránya jelentősen meghaladja az országos átlagot.

A natúrpark területén számos érdekes turisztikai attrakció található, illetve a turistákat kiszolgáló egységek, szállodák, éttermek is fellelhetőek.

A terület természeti adottságai kitűnőek, és az elhelyezkedése is jó. A legtöbb turisztikai látványosság és település autóval könnyen megközelíthető, és a megye- székhelyről, Kaposvárról is fél órán belül elérhető. A területen egységes turisztikai igazgatás nincs, a különböző szolgáltatások egyéni rendszerben működnek. A terület a természetbarátoknak bőven rejt értékeket, de épített ja- vakkal is rendelkezik. Számos túraútvonal, biciklis körút, kilátópont, vadles, halastó és patak   található,   de   van itt csillagpark, szarvasfarm, lovasíjász bemutató, skanzen és még sok érdekesség. A területen áthalad az Országos Kéktúra útvonala és a négy fa túraútvonal is. Itt talál- ható a Zselici Tájvédelmi Körzet, ami a profi túrázók és a hétvégére a városból elvágyódók számára is megfelelő gazdag élővilágú, érdekes terület, akár egy, akár több napra is.

A térségben a turizmus fejlesztése, a cél- csoport igényeihez igazodó szolgáltatások, termékek előállítása, térségi vonzerők összekapcsolása és erre építő szolgáltatásfejlesztés egy komoly lehetőség a településnek és településen élőknek. A helyi épített és természeti értékek, helyi termékek és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások jelenleg nem teljesen kiaknázottak, fejlesztési és bővítési lehetőségük indokolt.

Az egyesület célja

Az Egyesület érdekvédelmi, civil szervezet, melynek fő célja a Zselici Ezüsthárs Natúrpark, illetve a területén elhelyezkedő települések fejlesztése. Ezzel kapcsolatosan a tagok és a zselici térség- és terület fejlesztésének összehangolása. A kulturális és természeti értékek megóvása, történelmi hagyományok ápolása. Az Egyesület tevékenyen részt vesz a kulturális- és közéletben. Társadalmi öntevékenység és a közösségi élet fellendítése. Néphagyományok, hagyományteremtő és – óvó kezdeményezések, a kézművesség támogatása, a térségben alkotó tevékenységet folytató emberek, vállalkozások összefogása. Környezeti nevelés, az ehhez kapcsolódó ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése támogatása és szervezése. Múzeumi nevelés, az ehhez kapcsolódó ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a múzeumpedagógusok munkájának segítése, támogatása és szervezése. A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, felelősségének szorgalmazása, gondolkodás környezettudatos környezetvédelmi tevékenységek. Az ökológiai fenntarthatósághoz szükséges készségek fejlesztése. Kiadványok szerkesztése és kiadása, hirdetések megjelenítése és tanfolyamok szervezése továbbképzések. Alkotótáborok lebonyolítása, egyéb közösségi rendezvényeken való részvétel. Tevékeny részvétel a térség fejlesztésében, az ilyen irányú kezdeményezések segítése, felkarolása. Turisztika, falusi turizmus fellendítése a helyi vállalkozók bevonásával. Kapcsolattartás a hasonló célkitűzésekkel alakult társadalmi szervezetekkel és a térség érdeklődő befogadó közönségével. Kapcsolattartás a térségi önkormányzatokkal, a térség vállalkozóival, civil szervezeteivel. Pályázati tanácsadással, pályázatfigyeléssel és pályázatírással segíti a térségben élő vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek fejlődését. Bemutatókon való részvétel ösztönzése, kínálkozó lehetőségek kihasználása. A felnőttképzés minőségi fejlesztése. Kísérleti projektek kezdeményezése az új elméleti eredmények gyakorlati alkalmazása céljából. A felnőttképzése új tudományos eredményeinek közzététele, hazai megismertetése. Az EU tagországok közötti felnőttképzési együttműködések erősítése. A nemzetközi felnőttképzési együttműködések elmozdítása valamennyi kontinensre kiterjedően. Az élethosszig tartó tanulás nemzetközi tapasztalatainak közvetítése. A hazai felnőttképzési intézmények közötti kapcsolattartás és együttműködés erősítése. Szoros kapcsolat kialakítása a térség alap,- közép- és felsőfokú oktatási intézményeivel, bemutató programok, foglalkozások szervezése a tanulók számára, a tehetséges fiatalok bemutatkozására lehetőség biztosítása. OKJ -s képzésben részt vevő tanulók foglalkoztatásának ösztönzése. Szakmai tapasztalatok átadása. A térségben élő vállalkozók számára információhoz jutás elősegítése vállalkozásaik fejlesztése érdekében. Rendszeres szakmai fórumok összehívása.