Natúrpark

Zselicszentpál

A település Kaposvártól 7 km-re délre, a 67- es főközlekedési út közvetlen szomszédságában fekszik. Vasútja nincs, közút köti össze a megyeszékhellyel és a környező településekkel. Éghajlatában a Zselicre jellemző szubmediterrán hatások érvényesülnek, természeti adottságai elsősorban az erdőgazdálkodásnak, az állattenyésztésnek és kisebb mértékben a növénytermelésnek kedveznek. A völgyekben viszonylag kevés a szántóterület. A lakosság hagyományosan erdőgazdálkodásból,növénytermelésből és állattenyésztésből élt, kis-és törpebirtokokon gazdálkodtak. A negyvenes években tejszövetkezet segítette a termelést és az értékesítést, 1946-tói van jelen a földművesszövetkezet. Római katolikus népiskolája 1948-ig működött, az ezt követő állami általános iskola 1974-ben szünt meg. 1961-ben alakult meg, az egész település résztvételével a Táncsics szövetkezet, amely azután 1968-ban Egyetértés néven egyesült a zselickislakival, hat év múlva a simonfai szövetkezettel, végül újabb és utolsó próbálkozásként 1981-ben beolvadtak a kaposmérői Latinka Tsz-be. Tovább a település honlapjára.

Természeti, kulturális, egyéb látnivalók a parkban